अस्वीकरण

तपाईंको पहुँचमा निम्न सर्तहरू र सर्तहरूमा लागू हुन्छ र एवरेस्ट बैंक लिमिटेडको वेबसाइट https://www.everestbankltd.com को प्रयोग गर्दछ। हाम्रो साइटको कुनै पनि पृष्ठ पहुँच गरेर तपाइँ यी सर्तहरू र सर्तहरूसँग बाँध्न सहमत हुनुहुन्छ। एवरेस्ट बैंक लिमिटेडले यी सूचना र सर्तहरू कुनै पनि सूचना बिना कुनै पनि समयमा संशोधन गर्न अधिकार दिन्छ।

यदि तपाईंले उद्देश्यपूर्वक एवरेस्ट बैंक लिमिटेड वेबसाइटमा “ह्याकिंग” वा अनधिकृत क्षेत्रहरू पहुँच गर्न प्रयास गर्नुहुने हो भने वा भाइरससँग साइटलाई हानी गर्ने प्रयास गर्ने उद्देश्यले एवरेस्ट बैंक लिमिटेड वेबसाइटलाई हानिकारक बनाउँछ भने, हामी तपाईंलाई पूर्णतया दायरामा अभियुक्त अधिकारको लागी अधिकार सुरक्षित गर्छौं। कानुन। एवरेस्ट बैंक लिमिटेड आफ्नो वेब सर्भरको भाइरस परिभाषाहरू उचित म्यादहरूमा अद्यावधिक गर्नेछ तर तपाईले वेबसाइटबाट फाइल डाउनलोड गर्नुहुनेछ जुन भाइरस समावेश गर्दछ वा तपाइँको कम्प्युटरले EBL को वेबसाइटको भ्रमण गरेर संक्रमित हुन्छ भने जिम्मेवार हुनेछैन।

प्रतिलिपि अधिकार

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिलिपि अधिकार कानुन बैंकको सूचना र सामग्रीको सुरक्षा गर्दछ। तपाइँले तपाइँको व्यक्तिगत प्रयोगको लागि वेबसाइटबाट जानकारी प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ, प्रदान गरिएको छ कि प्रत्येक प्रतिलिपिमा प्रतिलिपि अधिकारमा कुनै पनि प्रतिलिपि अधिकार वा ट्रेडमार्क समावेश छ। जानकारी र सामग्री प्रतिलिपि, प्रदर्शित, वितरित, डाउनलोड, प्रसारित वा अन्यथा सार्वजनिक वा व्यापारिक प्रयोजनों को लागी एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, Lazimpat, काठमांडूको लिखित अनुमति बिना प्रतिलिपिको लागी प्रयोग गर्न सकिँदैन।

वारंटी

हाम्रो वेबसाइटमा निहित जानकारी, सामग्री, र प्रकार्यहरू परिवर्तनको अधीनमा छन् र कुनै पनि प्रकारको वारंटी बिना प्रदान गरिन्छ। बैंकले हाम्रो साइटमा समावेश जानकारी र सामग्रीको पर्याप्तता, शुद्धता, वा पूर्णता प्रदान गर्दैन। बैंकले हाम्रो साइटमा कुनै जानकारी वा सामग्री, सूचना, सामग्री, वा प्रकार्यहरूमा कुनै पनि त्रुटि वा खोलका लागि कुनै पनि दायित्वलाई अस्वीकार गर्दछ।

दायित्व

हाम्रो साइटको उपयोगमा कुनै पनि हस्तक्षेप, संचालन वा ट्राफिकमा ढिलाइ, डेटाको हानि, वा हाम्रो साइटको प्रयोगबाट उत्पन्न हुने अन्य घटनाहरूको कुनै पनि बिचमा, कुनै पनि हानि वा हराएको मुनाफाको लागी बैंकको लागी उत्तरदायी हुनेछैन, यद्यपि यदि बैंकले यस्ता क्षति वा हानिको सम्भावनालाई सल्लाह दिएको छ। यदि तपाईंले भाइरस समावेश गरेको वेबसाइटबाट फाइल डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने एवरेस्ट बैंक लिमिटेड जिम्मेवार छैन।

तेस्रो पार्टी “लिंक गरिएको” वेबसाइटहरू

हाम्रो साइटमा लिङ्क गरिएको वा तेस्रो पक्ष साइटहरू द्वारा अन्य साइटहरु द्वारा संचालित कुनै पनि त्रुटि, खोखला, डाटा, सामग्री वा प्रकार्यको लागि बैंक उत्तरदायी हुनेछैन। तेस्रो पार्टीका वेबसाइटहरू जुन हाम्रो साइटबाट सम्बन्धित वा अन्य संस्थाहरूको जिम्मेवारी हो र बैंकले त्यस्तो साइटलाई समेत समर्थन गर्दैन, यदि पनि बैंकको वेबसाइट र अन्य इकाईको वेबसाइटको बीच लिङ्क स्थापना भएको छ।

सञ्चार

तपाईं हाम्रो साइट मार्फत बैंकसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, निम्न सर्तहरूको अधीनमा छ: 
1. तपाईंले कुनै पनि जानकारी वा सामग्री अपलोड गर्न सक्नुहुन्न जुन कुनैपनि प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क, वा कुनै पनि व्यक्ति वा इकाईको अन्य स्वामित्व अधिकार उल्लङ्घन गर्दछ। 
2. तपाईंले आफ्नो संचारमा कुनै पनि अश्लील, निर्दोष वा अपमानजनक सामग्री समावेश गर्नुपर्दैन। 
3. तपाइँलाई हाम्रो साइट मार्फत हाम्रो सञ्चारबाट उत्पन्न हुने कुनैपनि र सबै क्षति, हानि वा देनदारताहरूबाट हानिकारक बैंकलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ।

वेबसाइट र यसको अस्वीकरण नेपालका नियमहरूद्वारा शासित छ र तिनीहरूबाट उत्पन्न भएका विवादहरू नेपालका अदालतहरूमा समाधान गर्नुपर्छ।