कंसोर्टियम वित्त

हामी राजधानी गहन परियोजनाहरु जस्तै हाइड्रोवर, विनिर्माण उद्योग, अस्पताल, एयरलाइन्स, होटल आदि र विभिन्न मोटरबाइज, एफएमसीजी उत्पादन आदि को एकमात्र वितरक को लागी वित्तीय बंदरगाह को व्यवस्था को व्यवस्था गरेको छ।

हामीले हालै हाम्रो नेतृत्वमा विभिन्न कंसोर्टियम व्यवस्थित गरेका छौं र एक सदस्यको रूपमा विभिन्न कन्सोर्जियममा पनि भाग लिनुभयो।

हामी भविष्यका सदस्यहरु लाई साथ साथै सदस्य बैंकको रूपमा जस्तै यस्ता वित्तपोषणहरूको अन्वेषण गर्न खुला छ।