व्यापार वित्त

एक व्यापक ग्लोबल नेटवर्क मार्फत जुन घरेलू र अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनमा सहायता गर्दछ, बैंकले स्थानीय तथा विदेशी बजारमा निर्यात सुविधा प्रदान गर्दछ, एलसीएस, स्विफ्ट ट्रांसफर्म र ग्यारेन्टी जस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। बैंक पनि ट्रस्ट रसीद, पूर्व-ढुवानी र पोस्ट लिपि ऋण प्रदान गर्दछ। आयोत / निर्यात वित्त को एक भाग।