बैंकले टर्मिनल / शुरुवात औद्योगिक र नयाँ व्यापार इकाई को लागि पूंजी व्यय को समर्थन र विस्तार को लागि टर्म लोन प्रदान गर्दछ।