भावी भाडा(कर्जा योजना) (Future Lease Rentals)

उद्देश्य
 • व्यक्तिगत आबश्यकता परिपूर्ति गर्न ।
योग्यता
 • काठमाण्डौं, पोखारा, बिरगंज, बिराटनगर लगायत अन्य शहरहरुमा सम्पत्ति भएका सम्पत्ति धनिहरु जस्ले उक्त सम्पत्तिहरु सरकारीरअर्ध(सरकारी, प्रतिष्ठित कम्पनी, बंैक, बित्तिय संस्था, बिमा कम्पनी, बहुदेशिय कम्पनी, गैरसरकारी सस्था, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी सस्था तथा राजदुतावासका कर्मचारीहरुलाई भाडामा लगाईरहेका वा लगाउन इच्छुकहुने धनिहरु ।
सीमा
 • बांकि रहेको भाडा सम्झौता अबधिको भाडा रकमको अधिकतम ८०% वा तीन बर्षको कुल भाडा रकम मध्य कम हुनआउने रकम बराबर ।
ब्याज दर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर
सुरक्षा
 • रितपुगेको भाडा सम्झौता पत्र ।
 • प्रस्तावित कर्जाको कम्तिमा १२५५ हुनआउने अचल सम्पत्तिको धितोबन्धक ।
 • ऋणी तथा धितो दिनेको ब्यक्तिगत जमानी ।
कर्जा निकासा तलको अबस्थामा कजाृ निकासा हुनेछ :

 • रितपुगेको भाडा सम्झौता पत्र ।
 • अचल सम्पत्तिका धितोबन्धक ।
 •  त्रिपक्षीय सम्झौतापत्र ।
भुक्तानी विकल्पहरू
 • कर्जा र सो को ब्याज रकम ३६ सममासिक किस्ता वा भाडा सम्झौताको बांकि अबधि मध्य कम हुनआउने अबधि बराबर ।
 • त्रैमासिक ब्याजको भुक्तानी त्रैमास समाप्त भएको एक हप्ता भित्र गरि सक्नु पर्ने ।