खुद्रा कर्जा

 

उद्देश्य
 • व्यक्ति तथा व्यापारिक संस्थाको व्यक्तिगत तथा निजी प्रयोजनको लागि Car/ Van/ Jeep/ Multi Utility Vehciles/ Sports Utility vehicle खरिद गर्न ।
योग्यता
 • ऋणी, निजको श्रीमान र श्रीमती वा एकाघर परिवारका सदस्यको कुल आम्दानी (स्वरोजगार तलबी व्यवसायिक तथा अन्य आम्दानी) को हुन आउने रकम मासिक किस्ता रकमको कम्तिमा पनि दुई गुना हुनु पर्ने छ ।
कर्जाको सिमा
 • व्यक्तिको हकमाः खुद आम्दानीको ३० गुना वा कर्जा रकम मध्ये जुन कम हुन्छ ।
 • व्यापारिक संस्थाको हकमाः आवश्यकता अनुसार
मार्जिन
 • प्राकृतिक व्यक्तिको निजी प्रयोजनको हकमा गाडीको खरिद मूल्यको कम्तिमा ५०% सम्म ।
 • विद्युतीय सवारी साधनको हकमा गाडीको खरिद मूल्यको कम्तिमा २०% सम्म ।
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समय समयमा परिवर्तन हुनसक्ने) ।
भुक्तानी
 • बढीमा ७ वर्ष सम्म
सुरक्षण
 • सम्बन्धित सवारी साधन बैँकको नाममा दर्ता गर्नु पर्ने ।
 • बैँकलाई मान्य हुने घर(जग्गाको धितो सुरक्षण ।
 • बैँकलाई मान्य हुने व्यक्तिको व्यक्तिगत जमानी ।
बीमा
 • बैँकको नियम अनुसार तेस्रो पक्ष सहितको व्यापक बीमा ।
उद्देश्य
 • भौतिक तथा अभौतिकरण भएका शेयरहरुको प्राथमिक सुरक्षणको आधारमा ।
योग्यता
 • व्यक्ति , फर्म र कम्पनीहरु ।
 • बैँकबाट स्वीकृत प्राप्त तथा नेपाल स्टक एक्सचेंजमा सूचीकृत कम्पनीहरुको शेयरको रोक्का गर्नु पर्ने ।
 • बैँकको नाममा हस्तान्तरणयोग्य शेयर हुनु पर्ने ।
सीमा
 • व्यक्ति / फर्म / कम्पनीहरुलाई आबश्यकता अनुसार ।
प्रकृति
 • अधिविकर्ष र डिमान्ड कर्जा
मार्जिन
 • कम्तिमा ५० %
 • रोक्का गरिने शेयरको अघिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको ५० % सम्म मात्र कर्जा प्रदान गरिने ।
 • ऋण सिमा (Drawing Power) हरेक हप्ता गणना गरिने ।
 • शेयरको मूल्यमा घटबढ भएमा मार्जिनको भुक्तानी आह्वान गर्ने ।
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समयसमयमा परिवर्तन हुनसक्ने) ।
भुक्तानी
 • सन्तोषजनक कार्य सम्पादनको आधारमा समय समयमा नवीकरण हुने
सुरक्षण
 • बैँकको नाममा सेक्युरीटि एक्सचेंज बोर्डमा शेयर रोक्का गर्ने ।

 

उद्देश्य
 • व्यक्तिगत आबश्यकता परिपूर्ति गर्न ।
योग्यता
 • काठमाण्डौं, पोखारा, बिरगंज, बिराटनगर लगायत अन्य शहरहरुमा सम्पत्ति भएका सम्पत्ति धनिहरु जस्ले उक्त सम्पत्तिहरु सरकारी र अर्ध (सरकारी, प्रतिष्ठित कम्पनी, बैँक, बित्तिय संस्था, बिमा कम्पनी, बहुदेशिय कम्पनी, गैरसरकारी संस्था, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा राजदुतावासका कर्मचारीहरुलाई भाडामा लगाईरहेका वा लगाउन इच्छुकहुने धनिहरु ।
सीमा
 • बांकि रहेको भाडा सम्झौता अबधिको भाडा रकमको अधिकतम ८०% वा तीन बर्षको कुल भाडा रकम मध्य कम हुनआउने रकम बराबर ।
ब्याज दर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने)
सुरक्षण
 • रितपुगेको भाडा सम्झौता पत्र ।
 • प्रस्तावित कर्जाको कम्तिमा १२५% हुनआउने अचल सम्पत्तिको धितोबन्धक ।
 • ऋणी तथा धितो दिनेको ब्यक्तिगत जमानी ।
कर्जा निकासा तलको अबस्थामा कर्जा निकासा हुनेछ :

 • रितपुगेको भाडा सम्झौता पत्र ।
 • अचल सम्पत्तिका धितोबन्धक ।
 •  त्रिपक्षीय सम्झौतापत्र ।
भुक्तानी विकल्पहरू
 • कर्जा र सो को ब्याज रकम ३६ सममासिक किस्ता वा भाडा सम्झौताको बांकि अबधि मध्य कम हुनआउने अबधि बराबर ।
 • त्रैमासिक ब्याजको भुक्तानी त्रैमास समाप्त भएको एक हप्ता भित्र गरि सक्नु पर्ने ।
उद्देश्य
 • शहरी क्षेत्रमा अवस्थित अचल सम्पत्तिको धितोको आधारमा व्यक्ति वा व्यापारिक संस्थालाई व्यक्तिगत वा व्यापारिक आवश्यकता पूर्तिको लागि । यद्यपी, व्यक्तिगत कर्जाको हकमा उद्देश्य खुलेको हुनुपर्ने र बैंकबाट प्राप्त कर्जा कुनै पनि सट्टेबाजी उद्देश्यको लागि प्रयोग नहुने भनि ऋणीबाट कबुलियतनामा लिएको हुनुपर्ने।
 • रियलस्टेट ब्यावसायमा संलग्न फर्महरुलाई उक्त कर्जा प्रदान नगरिने ।
योग्यताको
 • व्यक्ति वा व्यापारिक संस्थाको व्यक्तिगत वा व्यापारिक आवश्यकता पूर्तिको लागि ।
प्रकृति
 • दीर्घकालीन कर्जा र अधिविकर्ष कर्जा
सीमा
 • प्राकृतिक व्यक्तिको हकमाः रू ५०.०० लाख सम्म
 • व्यापारिक संस्थाको हकमाः रू १.०० करोड सम्म
 • दिर्घकालिन कर्जाको हकमा खुद मासिक आयको ३५ गुनासम्म
 • अधिविकर्ष कर्जा को हकमा खुद मासिक आयको ४० गुनासम्म
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समयसमयमा परिवर्तन हुनसक्ने)
भुक्तानी
 • दीर्घकालीन कर्जाको हकमाः प्रस्तावित ऋणको किस्ता खुद मासिक आम्दानीको २ गुना हुने गरी बढीमा १० वर्षसम्म  (६५ वर्षको उमेर भित्र कर्जा भुक्तानी गरि सक्नु पर्नेछ)
 • अधिविकर्ष कर्जाको हकमाः सन्तोषजनक कार्य सम्पादन भएको खण्डमा नवीकरण तथा समीक्षा गर्ने गरी व्यापारिक प्रयोजनार्थ १ वर्षको अवधिका लागि अधिविकर्ष कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।
सुरक्षण
 • ऋण रकमको कम्तिमा २००% मूल्य बराबर आवासीय, व्यापारिक तथा औद्योगिक घर / जग्गाको धितो सुरक्षण ।
 • बैँकलाई मान्य हुने व्यक्तिको व्यक्तिगत जमानी ।
बीमा
 • बैँकको नियम अनुसारको व्यापक बीमा ।

 

 

उद्देश्य नेपाल र विदेशमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको लागि  लाग्ने निम्न खर्चको लागि:

 • भर्ना शूल्क ।
 • पुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्रीको लागि लाग्ने खर्च ।
 • बिद्यार्थीलाई अध्ययनको लागि आवश्यकपर्ने शैंक्षिक उपकरण को लागि लाग्ने खर्च ।
 • मासिक शूल्क र शिक्षण शूल्क ।
 • परिक्षा शूल्क ।
 • संस्थाको बिल तथा रसिद अनुसारको धरौटी, घर, कोष र फिर्ता हुने धरौटी आदि ।
 • अध्ययनको लागि आवश्यक अन्य खर्चहरु जस्तैः शैक्षिक भ्रमण, प्रोजेक्ट कार्य, थेसिस आदि ।
 • निर्वाह खर्च ।

* आवासको व्यवस्था शैक्षिक संस्थाले नगरी विद्यार्थी आफैले गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि सो क्षेत्रका मान्यता प्राप्त बोर्डिङहरुको प्रचलित शूल्क अनुसार विद्यार्थीलाई सोधभर्ना दिन सकिने छ ।

योग्यता
 • नेपाली नागरिक (१६ देखि ३० वर्ष उमेर सम्मका)
 • उच्च शिक्षा (Masters, Doctorate and Others) को लागि अधिकतम उमेरको हदः ३५ वर्ष ।
 • HSEB/ University in Nepal वा सो बाट मान्यता पाएका शैक्षिक संस्थाबाट यस अघिको अन्तिम परीक्षामा विद्यार्थीले कम्तिमा पनि ५०% अंक प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ ।
 • अभिभावक / आमाबुवाको नियमित आयको श्रोत हुनु पर्नेछ ।
सीमा
 • आवश्यकता अनुसार
 • बिद्यार्थीले लिन चाहेको अध्ययनको लागि हुने खर्च र शिक्षा पूर्ण भए पछि हुन सक्ने अनुमानित आम्दानीको आधारमा कर्जाको रकम निर्धारण गरिने छ ।
 • स्वीकृत कर्जासिमाको अधिनमा रहि पढाई पुरा गर्न आवश्यक कुल खर्चको आधारमा वार्षिक सिमा निर्धारण गरिने र सो को भुक्तानी सोझै शैक्षिक संस्थालाई गरिने छ
 • विद्यार्थीले वार्षिक रुपमा शैक्षिक प्रगति विवरण बैँकलाई पेश गर्नु पर्ने छ ।
विघटन
 • ऋण को रूप मा वितरित गरिनेछ
 • वार्षिक सीमा भित्र कोर्स पूरा गर्न समावेश भएको कुल खर्चहरूको आधारमा साल-वार सीमा सेट अप गरिनेछ र तदनुसार बनाइएको भुक्तानी
मार्जिन
 • छैन
सुरक्षा
 • कर्जा रकमको १०० % बराबर बैँकलाई मान्य हुने घर / जग्गाको धितो सुरक्षण वा १०० % बराबरको मुद्दति रसिदको धितो वा दुबै मिलाएर कर्जा रकमको १०० % सुरक्षण ।
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने)
भुक्तानी
 • कर्जा भुक्तानी विद्यार्थीको पढाई पुरा भए पछिकोे एक वर्ष वा रोजगारी पाएको एक महिना मध्ये जुन चाडो हुन्छ सोही अनुसार सुरु हुनेछ ।
 • नियमित ब्याज भुक्तानी त्रैमासिक रुपमा गरिने छ ।
 • साँवाको भुक्तानी बढीमा ८४ सम मासिक किस्तामा हुनेछ ।

 

उद्देश्य
 • व्यापारिक प्रयोजनको लागि बस, ट्रक, टिपर, ट्र्याक्टर, एक्जाभेटर, भारी उपकरण जस्ता गाडीहरु खरिद गर्न र सो को बडी निर्माण गर्न
योग्यता सार्वजनिक यातायातको लागि यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ताभई कम्पनी स्वयमं वा सोका सञ्चालकको नाममा कम्तिमा ५ वटा सवारी साधन दर्ता गरेका यातायात कम्पनीहरु ।

 • साविकका व्यापारिक फर्म वा संस्थाको हकमा सो व्यापार कम्तिमा १ बर्ष संचालन भएको हुनुपर्ने र नगद मुनाफा उत्पन्न गर्दै आएको हुनुपर्ने ।
 • १ बर्ष भन्दा कम संचालन भएको नयाँ व्यापार व्यवसायको हकमा वास्तविक अनुमानमा गणना गरिएको भविष्य नगद प्रवाहको आधारमा भुक्तानी गरिने ।
 • “Debt Service Coverage Ratio” कम्तीमा १.५ः१ हुनुपर्ने एक व्यक्ति, फर्म, प्राइभेक्ट लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड (ट्रांसपोर्ट व्यवस्थापन निर्देशक को अधीन)
सीमा
 • आवश्यकता अनुसार
मार्जिन
 • नयां सवारी साधनको हकमा २५%
 • पुरानो सवारी साधनको हकमा  प्रतिस्थापन वा खरिद मुल्य मध्य कम हुन आउने मुल्यको ३० %
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने)
भुक्तानी
 • ५ वर्षसम्म
सुरक्षण
 • सम्बन्धित सवारी साधन बैँकको नाममा दर्ता गर्नु पर्ने
 • बैँकलाई मान्य हुने घरर जग्गाको धितो सुरक्षण
 • बैँकलाई मान्य हुने व्यक्तिको व्यक्तिगत जमानी
बीमा
 • बैँकको नियम अनुसार तेस्रो पक्ष सहितको व्यापक बीमा

 

उद्देश्य
 • दुई पांग्रे नयां सवारी साधन जस्तै  स्कुटर , मोटरसाईकल आदि खरिद गर्न
योग्यता
 • ऋणी, निजको श्रीमानर श्रीमती वा एकाघर परिवारका सदस्यको कुल आम्दानी (स्वरोजगारर तलबीर व्यवसायिक तथा अन्य आम्दानी) को हुन आउने रकम मासिक किस्ता रकमको कम्तिमा पनि दुई गुना हुनु पर्ने छ ।
 • न्युनतम मासिक आम्दानी रु १५०००.०० हुन पर्ने छ ।
सीमा
 • व्यक्तिको हकमाः खुद आम्दानीको ३० गुना वा कर्जा रकम मध्ये जुन कम हुन्छ ।
 • व्यापारिक संस्थाको हकमाः आवश्यकता अनुसार
मार्जिन
 • प्राकृतिक व्यक्तिको निजी प्रयोजनको हकमा खरिद मूल्यको कम्तिमा ५० % सम्म ।
 • विद्युतीय सवारी साधनको हकमा खरिद मूल्यको कम्तिमा २० % सम्म ।
प्रकृति
 • दीर्घकालीन कर्जा
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समयसमयमा परिवर्तन हुनसक्ने) ।
भुक्तानी
 • सम मासिक किस्ता(EMI) अनुसार  मा ३ वर्ष    (६० वर्षको उमेर भित्र कर्जा भुक्तानी गरि सक्नु पर्नेछ ।)
सुरक्षण
 • सम्बन्धित दुई पांग्रे सवारी साधन बैँकको नाममा दर्ता गर्नु पर्ने ।
 • बैंकलाई मान्य हुने ऋणीकोे श्रीमान र श्रीमती वा एकाघर परिवारका सदस्यको जमानी वा तेस्रो पक्ष जमानी ।
बीमा
 • बीमा बैँकको नियम अनुसार तेस्रो पक्ष सहितको व्यापक बीमा
उद्देश्य
 • व्यापारिक संस्था वा व्यक्तिले पसल र शोरुम खरिदर निर्माण कार्य गर्नर आफ्नो स्वामित्वमा रहेको पसल र शोरुमको फर्निसिङका लागि स्थिर सम्पत्ति जस्तैः विभाजन, फिक्चर र फर्निसिङ र ऐयर कन्डिस्नर आदि खरिद गर्न तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य उपकरणहरु खरिद गर्न ।
योग्यता
 • व्यक्ति, फर्म (स्वामित्व र साझेदारी), कम्पनीहरु
सीमा
 • आवश्यकता अनुसार
मार्जिन
 • खरिद मूल्यको कम्तिमा पनि ४०%
 • फर्निसिङर पुनर्निर्माणर उपकरणहरु खरिदको हकमाः लागतको २५%
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने)
सुरक्षण निर्माण भईसकेको सम्पत्तिको हकमा :

 • खरिद गर्न लागेको सम्बन्धित सम्पत्ति बैँकको नाममा धितो बन्धक राख्नु पर्ने

निर्माणाधीन परियोजनाको हकमा :

 • सम्पत्ति तुरुन्तै धितो बन्धक गर्न नसकिने अवस्थामा निर्माणकर्ता, ऋणी र बैँक बिचको त्रिपक्षीय सम्झौता गरेको हुनु पर्ने ।
 • प्रस्तावित सम्पत्तिमा अधिनत्व कायम गर्न सम्बन्धित परियोजना लगानीकर्ता बैँकबाट “सहमतिपत्र” लिनु पर्ने ।
 • शाखा स्तरबाटै स्वीकृत हुने सुविधाको हकमा बैँक मूल्य बराबरको वैकल्पिक घरर जग्गा धितो बन्धक राख्नु पर्ने ।
 • सम्बन्धित सम्पत्तिको लालपूर्जा जारी भए पश्चात् सो सम्पत्तिलाई बैँकको नाममा धितो बन्धक राख्नु पर्ने ।
विघटन
 • पहिले नै निर्मित निर्माण परियोजनाहरु को लागी बिक्रेता को लागी बनाइयो।
 • खरीदार र बिक्रेता बीचको सम्झौताको अनुसार विच्छेदन चरणमा गरिनेछ जुन निर्माण निर्माण परियोजनाको मामिलामा।
भुक्तानी
 • बढीमा १० वर्ष सम्म
निकासा
 • निर्माण भईसकेको सम्पत्तिको हकमाः विक्रेतालाई सोझै निकासा गरिने ।
 • निर्माणाधीन परियोजनाको हकमाः खरिदकर्ता र विक्रेता बीचको सम्झौता अनुसार चरणवद्द रुपमा निकासा गरि
बीमा
 • बैँकको नियम अनुसारको व्यापक बीमा
उद्देश्य
 • सम्बन्धित पेशामा प्रयोग हुने उपकरण खरिद गर्न
 • कार्यालय स्थलमा प्रयोग हुने फर्निचर, फिक्सर तथा फनिर्सिङ खरिद गर्न
 • चालु पुँजीको आवश्यकताको लागि
योग्यता
 • नेपाली नागरिक
 • पेशामा आवद्ध व्यक्तिर फर्म र संयुक्त लगानीका व्यवसायीहरु ।
 • दन्त चिकित्सक समेतका चिकित्सकिय पेशमा आवद्ध चिकित्सकहरु,
 • चार्टर्ड एकाउन्टेँट, इन्जिनियर, निर्माण ठेकेदार, व्यवस्थापकिय सल्लाहकार र अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त पेशेवर व्यवसायीहरु ।
 • बैँकलाई मान्य हुने अन्य प्राविधिक योग्यता प्राप्त व्यवसायीहरु ।
सीमा
 • रु २५ लाख सम्म
मार्जिन
 • कम्तिमा ३०% सम्म
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने)
भुक्तानी
 • ५-७ वर्ष सम्म (ग्रेस अवधि बढीमा ६ महिना)
सुरक्षण
 • बैँकको नाममा स्थिर सम्पत्तिको हाइपोथिकेशन (साविकमा स्थिरसम्पत्ति भए सो समेत)
 • बैँकलाई मान्य हुने घरर जग्गाको धितोको सुरक्षण
बीमा
 • बैँकको नियम अनुसारको व्यापक बीमा
उद्देश्य
 • व्यक्तिगत / सामाजिक / वित्तीय दायित्व पूरा गर्न
योग्यता
 • टाई-अप व्यवस्था अन्तर्गत कर्पोरेटको स्थायी कर्मचारी पुष्टि भएको, तलबी खाता EBL मा भएको र ३ वर्ष भन्दा बढी सेवा प्रदान गरेको कर्मचारी  जो उपदान को लागि योग्य छ र प्यान धारकको भएको
 • ईएमआई दायित्वको न्यूनतम २०० % हुने खुद आय
 • ५५ वर्षभन्दा कम वा न्यूनतम ६ वर्षको अवधि बाँकी भएको
सीमा
 • शुद्ध मासिक आय को २५ गुना र अधिकतम १५.00 लाख सम्म।
प्रकृति
 • दिर्घ कालीन कर्जा
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने)
भुक्तानी
 • ५ वर्ष
सुरक्षण
 • सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीबाट रोजगार र आय प्रमाणित कागजातहरु ।
 • ऋणिले रोजगारदाता कम्पनीलाई सम–मासिक किस्ता र अन्य कुनै बक्यौत्ता रकम मासिक तलबबाट कट्टा गर्न प्रदान गरेको अधिकारनामा ।
 • बैंक द्वारा प्रदान गरिएको ऋणको लागि रोजगारदाता कम्पनीबाट स्वीकृति र ऋणिले जागिर छाडेमा रोजगारदाता कम्पनीले बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ र बैंकको ऋण भुक्तानी गरि ऋणिले ऋण चुक्त्ता प्रमाणपत्र लिएपश्चात मात्र रोजगारदाता कम्पनीले राजिनामा स्विकृत गर्नु पर्ने छ ।
 • ऋणिले आफ्नो स्थानान्तरण / राजिनामाको पूर्व सूचना बैंकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
 • जुनसुकै कारणबाट ऋणिले सम्बन्धित संस्था छाडनु परेमा रोजगारदाता कम्पनीले कर्मचारीको लेना रकम बाट बैंकको ऋण चुक्त्ता भए पश्चातमात्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई अभिबचबलअभ पत्र दिने सहमती पत्र सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले उपलब्ध गराउने ।

 

योग्यता जीवन बीमा पोलिसीको सुरक्षणको आधारमा व्यक्तिको योग्यता हेरी निम्न कुरा सुनिश्चित भएमा,

 •  बीमा पोलिसी उपर कसैको दावी नभएको ।
 • बीमितको उमेर सम्बन्धित बीमा कम्पनीको रेकर्डमा खुलेको ।
 • अध्यावधिक प्रिमियम भुक्तानी भएको ।
सीमा
 • आवश्यकता अनुसार – बढीमा जीवन बीमा पोलिसीको समर्पण मूल्यको ९०% सम्म ।
प्रकृति
 • अधिविकर्ष र डिमान्ड कर्जा
मार्जिन
 • जीवन बीमा पोलिसीको समर्पण मूल्यको १०%
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने)
भुक्तानी
 • अधिबिकर्ष कर्जाको हकमा : सन्तोषजनक कार्य सम्पादनको आधारमा समय समयमा नवीकरण हुने गरि ।
  डिमान्ड कर्जाको हकमा : स्वीकृत कर्जा अबधिभित्र ।
समर्पण मूल्य गणना गर्ने प्रक्रिया
 • बीमा पोलिसीको अवधि ३ वर्ष पूरा भए पछि मात्र समर्पण मूल्यको गणनाको लागि योग्य हुनेछ र बीमा पोलिसी सुरु भएको ५ वर्ष पूरा भए पछि मात्र बोनस गणना गरिने छ ।
 • चुक्ता मूल्यमा आर्जित बोनस रकमलाई जोडेर आउने रकमलाई समर्पण मूल्य कारकले गुणा गरी समर्पण मूल्यको गणना गरिन्छ । समर्पण मूल्य कारकको जानकारी सम्बन्धित बीमा कम्पनी बाट लिइनेछ ।
जीवन बीमा नीति बापत कर्जा लिन स्वीकृत कम्पनीहरुः
 • राष्ट्रिय बीमा संस्था
 • नेश्नल लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी
 • लाईफ ईन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड
 • अमेरिकन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी

निवृत्तीभरण कर्जा

योग्यताको
 • भूतपूर्व भारतीय आर्मी (Indian Pensioners)
उद्देश्य
 • व्यक्तिगत / सामाजिक / वित्तीय दायित्व पूरा गर्न
सीमा
 • मासिक निवृत्तीभरणको २४ गुना ।
प्रकृति
 • दीर्घकालीन कर्जा ।
ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने)
भुक्तानी
 • ५ वर्ष
सुरक्षण
 • निवृत्तीभरण पट्टा (पेंशन पट्टा) रोक्का गर्ने
उद्देश्य
 • घर निर्माण गर्न वा घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न ।
 • घर तथा अपार्टमेन्टको मर्मत संभार, थप निर्माण कार्य गर्न ।
 • आवासिय घर निर्माण गर्नको लागि जग्गा खरिद गर्न ।
योग्यता
 • ऋणी, निजको श्रीमानर श्रीमती वा एकाघर परिवारका सदस्यको कुल आम्दानी (स्वरोजगारर तलबी र व्यवसायिक तथा अन्य आम्दानी) को हुन आउने रकमको बढिमा ६०% सम्म मासिक किस्ता हुनु पर्ने ।
 • ऋणीको उमेर ६० वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ ।
कर्जाको सिमा
 • आवश्यकता अनुसार ।
मार्जिन आवासिय घर कर्जा रु. १.५० करोड सम्मको लागिः

 • निर्माण र थप र मर्मतको १०% तर जग्गाको मूल्य समेत गरि न्युनतम जम्मा मार्जिन २५% ।
 • घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदको लागि न्युनतम बैंक मूल्याङकनको २५% ।
 • आवासिय जग्गा खरिदको लागि न्युनतम बैंक मूल्याङकनको ४०% ।

आवासिय घर कर्जा रु. १.५० करोड भन्दा माथिको लागिः

 • निर्माण र थप र मर्मतको को लागि सो मूल्यको न्युनतम मार्जिन २५% ।
 • घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदको लागि न्युनतम बैंक मूल्याङकनको २५% ।
 • आवासिय जग्गा खरिदको लागि न्युनतम बैंक मूल्याङकनको ५०% ।

(नेपाल राष्ट्र बैँकको नियमको अधीनमा रही)

ब्याजदर
 • प्रतिस्पर्धी ब्याजदर (समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने)
भुक्तानी
 • बढीमा २५ वर्ष (EMI- सम मासिक किस्ता )
 • ६५ वर्षको उमेर भित्र कर्जा भुक्तानी गरि सक्नु पर्नेछ ।
सुरक्षण
 • घर तथा जग्गाको धितोबन्धक (कम्तीमा ८ फिट बाटो भएको)
 • यदि निर्माणकर्ताबाट घर तथा अपार्टमेन्ट लिने भएमा निर्माणकर्ता, ऋणी र बैँक बिचको त्रिपक्षीय सम्झौता ।
 • बैँकलाई मान्य हुने व्यक्तिको व्यक्तिगत जमानी ।
बीमा
 • बैँकको नियम अनुसारको व्यापक बीमा ।