एभरेष्ट सेवानिवृत्ति अबकाश योजना

यो योजना ति संस्थाहरुकोलागि ल्याईएको हो, जसले मासिक रुपमा कर्मचारी अवकाशका लागि संचय-कोषमा रकम जम्मा गर्छन्, तथा समय समयमा स्वयम आफैले नियमानुसार कर छुटका लागि रकम जम्मा गर्छन्।

बिशेषताहरु

  • कुनै पनि संघ  संस्थाले सम्पूर्ण कर्मचारीका लागि एउटै वा प्रत्येक कर्मचारीका लागी छुट्टा छुट्टौ खाता खोल्न सक्नेछन् ।
  • यस खातामा चेकबुक उपलब्ध गराईने छैन ।
  • खाता सन्चालन अनुमती, संस्थाले निर्धारित व्यक्तिको हस्ताक्षरबाट हुनेछ ।
  • खातामा भएको रकमको भुक्तानी कर्मचारीको अवकाश, राजिनामा, निस्कासन वा संस्थाको निर्देशन अनुरुप हुनेछ ।
  • संस्थाको सिफारिस को आधारमा मौजात रकमको ९०%सम्म ऋण सुविधा लिन सकिनेछ । यस्तो सुविधा लिनु भएमा मौजात ब्याज दर भन्दा २% बढि ब्याज लाग्नेछ ।

सन्तानको उच्च शिक्षाका लागि आजै यो खाता खोली नियमित रकम जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।

न्युनतम मौजात – रु १,००० प्रति महिना अधिकतम रु १०,००० (रु १,००० को गुणाकंमा )

अवधि – १ देखि १० वर्ष सम्म ( १ वर्षको गुणाकंमा )

ब्याजदर – साधारण मुद्दती खाताको व्यादरमा ०.५% बढि ( शिक्षा बोनस )

बिशेषताहरु

  • १ देखि १६ वर्षसम्मका नाबालकले खाता खोल्न सक्ने ।
  • जम्मा गरिने रकम र अवधि, खाता खोल्ने समयमा निर्धारण गरिने ।
  • जरुरत परेमा निर्धारित समय अवधि अगावै रकम निकाल्न सकिने (शर्तहरु लागु हुनेछ) ।
  • मौजात रकमको ९०% सम्म, प्रकाशित दरभन्दा २%  बढि दरमा, ऋण सेवा उपलब्ध हुनेछ ।
  • संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हरेक खाता बापत रु. ५ अनाथालय, स्कुल, असहाय आदिलाई प्रदान गरिने ।