विदेशी मुद्रा (एफ.सी.वाई.) जम्मा खाताहरू

जो व्यक्तिहरू कम्पनीहरूले जसले अमेरिकी-डलर यूरोमा पैसा कमाउन / प्राप्त गर्न सक्छन् EBL शाखाहरूमा USD $ यूरो € खाता खोल्न सक्छन्।

1.USD खाता (USD $)

न्यूनतम ब्यालेन्स (मौजात): USD $ 100 / –

2.EURO खाता (€)

न्यूनतम ब्यालेन्स (मौजात): यूरो (€) 100 / –

3. GBP खाता (£)

न्यूनतम ब्यालेन्स (मौजात): GBP (£) 100 / –