निक्षेप सदस्य
एभरेष्ट बैंकले, सिडिएस एण्ड क्लियरि¨ लिमिटेड स“ग निक्षेप सदस्यतालिइग्राहकमहानुभावहरु लाई हितग्राहीखाताखोलि शेयर अभौतिकीकरण, पुनःभौतिकीकरणतथा सेयर बिबरणको सेवादिइरहेको छ । ग्राहकमहानुभावहरुले हाम्रो जुन सुकै शाखामागई हितग्राहीखाताखोल्न सक्नुहुन्छ ।

सि–आस्वा /  मेरो सेयर
सि–आस्वा (केन्दकृत विद्युतिय सेवा) का माध्यम बाट ग्राहकमहानुभावहरुले हाम्रो जुन सुकै शाखामागई सार्वजनिकतथाहकप्रतनिश्कासनकालागिआवेदनदिन सक्नु हुनेछ । यो सेवा छिटो र सरल रहेको छ ।
मेरो सेयरको सुविधालिई ग्राहकमहानुभावहरुले घरै बसिबसि वाआºनो सहुलियतअनुसार सार्वजनिकतथाहकप्रतनिश्कासनकालागिआवेदनदिन सक्नु हुन्छ ।

ग्राहकमहानुभावहरु हाम्रो जुन सुकै शाखामागई यि सेवाहरु लिन सक्नुहुन्छ ।