निक्षेप सदस्य

एभरेष्ट बैंकले, सिडिएस एण्ड क्लियरि¨ लिमिटेड स“ग निक्षेप सदस्यतालिइग्राहकमहानुभावहरु लाई हितग्राहीखाताखोलि शेयर अभौतिकीकरण, पुनःभौतिकीकरणतथा सेयर बिबरणको सेवादिइरहेको छ । ग्राहकमहानुभावहरुले हाम्रो जुन सुकै शाखामागई हितग्राहीखाताखोल्न सक्नुहुन्छ ।