संवाहक संस्थाहरू:

इस्ट्रन एक्सचेन्ज
दोहा, कतर
टेलिफोन: ०० ९७४ ४४४१२६५५
अल जामन एक्सचेन्ज
दोहा, कतर
टेलिफोन: ०० ९७४ ४४४४१४४८
सिटी एक्सचेन्जकम्पनी
दोहा, कतर
टेलिफोन: ०० ९७४ ४४४१२६५५
अल जजिरा एक्सचेन्ज
दोहा, कतर 
टेलिफोन: ०० ९७४ ४४३६३५९५

कृपया कुनै पनि प्रकारको जानकारी र सहायताका लागि कतारमा हाम्रो प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्नुहोस्:

श्री सुरेश बस्नेत

संपर्क न. + ९७४ ७४०२ ६१९३

ई-मेल: [email protected]