संयुक्त अरब इमिरेट्स

सम्पादकहरू:

अल रोस्तोमनी अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्चेन्ज कम्पनी
दुबई, युएई
टेलिफोन: ००९७१ ४ २९५१९९६
इन्डेक्स एक्स्चेन्ज कम्पनी
अबू धाबी, हामडन स्ट्रीट, संयुक्त अरब इमिरेट
टेलिफोन: ०० ९७१ ०२ ६२७२६५६
अल अहिल्या मनी एक्स्चेन्ज ब्यूरो
अबू धाबी, संयुक्त अरब इमिरेट
टेलिफोन: ०० ९७१ २ ६२२ ९६६६
अल राजोउकी इन्टरनेशनल एक्स्चेन्ज कम्पनी
दुबई, संयुक्त अरब इमिरेट
टेलिफोन: ०० ९७१ ४ ३९३२३३१
अल अन्सारी एक्सचेंज LLC

उत्पाद-नगद एक्सप्रेस, संयुक्त अरब इमिरेट

टेलिफोन: ००९७१४३७७२८९०

एलएम एक्स्चेन्ज
दुबई, संयुक्त अरब इमिरेट
टेलिफोन: ०० ९७१ ४ ३५४०१९१
ल्यूएल अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय

अबू धाबी, संयुक्त अरब इमिरेट
टेलिफोन: ०० ९७१ २ ६५४७००९

शराफ एक्स्चेन्ज
दुबई, संयुक्त अरब इमिरेट
टेलिफोन: ०० ९७१ ४ ३५५४५६०

कृपया संयुक्त अरब इमिरेट्समा हाम्रो प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गरी कुनै पनि प्रकारको सहयोगको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्।

श्री सन्दीप भट्टराई
सम्पर्क नं., +९७१५४५४१५२४७, +९७१५०७२८००५६
इमेल:  [email protected]