रकम भुक्तानी लिने स्थानहरू

एभरेष्ट रेमिटको भुक्तानी एजेन्टको सूची (नेपाल भित्र)

नाम प्रान्त जिल्ला ठेगाना सम्पर्क
Lotus Money Transfer 7 Darchula Khalanga Ali 1 Khalanga Darchula 093-420010/9848775949/9749534018
Dipjyoti Money Transfer Sewa 7 Darchula Near On Gokuleshwor Bazar Gokuleshwor Darchula 093-400005,9858751338,9843739000
Janata Bank Nepal Ltd-darchula Branch 7 Darchula Khalanga-5 093-420383 
Janata Bank Nepal Ltd-gokuleshwor Branch 7 Darchula Gokuleshwor 093-400080
Sunrise Bank Limited-darchula Branch 7 Darchula Ghatbazar-5 093-420123