रकम भुक्तानी लिने स्थानहरू

एभरेष्ट रेमिटको भुक्तानी एजेन्टको सूची (नेपाल भित्र)

नाम प्रान्त जिल्ला ठेगाना सम्पर्क
Citizens Bank International Ltd-jumla Branch 6 Jumla Jumla Branch 087-520586
Chandanath Money Transfer 6 Jumla Chandannath 6 Near Bok Jumla 087-520444
Nirdhan Utthan Bank Ltd-jumla Branch 6 Jumla Chandan Nath VDC 6
Nirdhan Utthan Bank Ltd-jumla Branch 6 Jumla Chandannath 087-520488
R R General Stores 6 Jumla Jumla Chandan Nath -02 984333344
Bank Of Kathmandu Lumbini Ltd-jumla Branch 6 Jumla Chandan Nath VDC 6 087-520298