रकम भुक्तानी लिने स्थानहरू

एभरेष्ट रेमिटको भुक्तानी एजेन्टको सूची (नेपाल भित्र)

नाम प्रान्त जिल्ला ठेगाना सम्पर्क
Om Development Bank Ltd-new Road 3 Kathmandu NEW ROAD 9841824065
Om Development Bank Ltd-satdobato 3 Kathmandu SATDOBATO 9841469153
Anywhere 3 Kathmandu ANY WHERE 4443377
M/s Muktinath Bikas Bank, Machhapokhari 3 Kathmandu MACHHAPOKHARI 4361667
M/s Muktinath Bikas Bank, Koteshwor 3 Kathmandu KOTESHWOR 14168683
Everest Bank Ltd-sitapaila 3 Kathmandu SITAPAILA, KATHMANDU 01-4671058
M/s Muktinath Bikas Bank, Kuleshwor 3 Kathmandu kuleshwor 14168686
Shiva Prabha Traders Ranibari 3 Kathmandu Kathmandu-29, Ranibari 01-4388636
World Merchant Banking And Finance Ltd Boudha 3 Kathmandu Boudha 06 Tusal, Kathmandu 014485217/4485516
Shuvalaxmi Remit Kapan 3 Kathmandu Kapan -1 Kathmandu 9843458851