रकम भुक्तानी लिने स्थानहरू

एभरेष्ट रेमिटको भुक्तानी एजेन्टको सूची (नेपाल भित्र)

नाम प्रान्त जिल्ला ठेगाना सम्पर्क
Prabhu Bank Limited-jomsom Branch 4 Mustang Puthang Airport 069-440005
Prabhu Bank Limited-muktinath Counter Branch 4 Mustang Ranipauwa 994690101
Machhapuchhre Bank Limited-jomsom Branch 4 Mustang Puthang Airport Marpha Jomsom 069-440098
Nmb Microfinance Bittiya Sanstha Limited-jomsom, Mustang Branch 4 Mustang Jomsom 8 069-440369