रकम भुक्तानी लिने स्थानहरू

एभरेष्ट रेमिटको भुक्तानी एजेन्टको सूची (नेपाल भित्र)

नाम प्रान्त जिल्ला ठेगाना सम्पर्क
Shine Resunga Development Bank-saina Maina Murgiya 5 Rupandehi SAINA MAINA MURGIYA 71440396
Helpfull International Sub Money Transfer Butwal 5 Rupandehi Tinkune, Butwal, Rupandehi 071-544199/9857030134
Shibham Money Transfer Rupandehi 5 Rupandehi Saina Maina-7, Rupendehi 071-440018
Tinau Development Bank , Sittalnagar 5 Rupandehi Devdaha-7, Sittalnagar 9857042749
Jamal International Money Transfer Milanchowk, Butwal 5 Rupandehi Milanchowk, Butwal, Rupandehi 9857030134
Supa Deurali Associates Butwal 5 Rupandehi Butwal, Traffic Chowk, Rupandehi 071-540997/9857030232,9847160650
Kamana Sewa Bikash Bank Ltd-pharsatikar 5 Rupandehi PHARSATIKAR-RUPANDEHI 71400220
Khungai Money Express Bhagwanpur 5 Rupandehi Bhagwanpur 04 Khungai Rupandehi 071-402005/580355/692016/9807474006
Supa Deurali Associates Manigram 5 Rupandehi Manigram- Rupandehi 9847152062/071-540997
Shine Resunga Dev Bank-belbas 5 Rupandehi BALBAS 71445163