रकम भुक्तानी लिने स्थानहरू

एभरेष्ट रेमिटको भुक्तानी एजेन्टको सूची (नेपाल भित्र)

नाम प्रान्त जिल्ला ठेगाना सम्पर्क
Kanya Janahit Samaj Bikas Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd 3 Sindhuli Pipalmadhi 047-691663/9841551648
Forward Community Microfinance Bittiya Sanstha Ltd 3 Sindhuli Karkado 9802788612
Swabalambhi Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd 3 Sindhuli Near Kamala Adarsha Campus Hatpatey 6 Bhaluwahi 047-691163/9854041163
Aman Money Suppliers Dudauli 3 Sindhuli Dudauli-8, Health Post Chowk, Sindhuli 033-450300/9807760652
National Co-operative Bank Ltd 3 Sindhuli Sindhukimadi 047-420645/9801809634
Bhalumara Money Transfer Kalpabriksha 3 Sindhuli Kalpabriksha-7 Bhalumara Sindhuli 047-691605
Nirdhan Utthan Bank Ltd 3 Sindhuli Khurkot Bazar
Bhiman Saving N Credit Co Ltd 3 Sindhuli Kamalamai-11 Bhiman Sindhuli 047-410017/690085/9844161938/9819676176
Naya Nepal Laghu Bitta Bikas Bank 3 Sindhuli Shivanagar 6 Kamalamai 047-520996
Commerce General Inv Co Pvt Ltd Gwaltar 3 Sindhuli Gwaltar bhuwaneshwori Sinduli, 047-691756/9854026084