रकम भुक्तानी लिने स्थानहरू

एभरेष्ट रेमिटको भुक्तानी एजेन्टको सूची (नेपाल भित्र)

नाम प्रान्त जिल्ला ठेगाना सम्पर्क
Cyc Saving & Credit Co-operative Ltd-hatiya Branch 4 Baglung Hatiya3 9857634143
Chartare Youva Club Nepal-kushmisera Branch 4 Baglung Kushmirasera 5 Tallobazar 9847704162
Cyc Saving & Credit Co-operative Ltd-burtibang Branch 4 Baglung Burtibang1 068-410154/9857634138
Chartare Youva Club Nepal-belbagar Branch 4 Baglung Chhisti 1 Belbagar 9847799122
Cyc Saving & Credit Co-operative Ltd-kushmishera Branch 4 Baglung Kushmishera5 9847710318
Chartare Youva Club Nepal-bareng Branch 4 Baglung Hugdishir 3 Bareng 9846850578
Cyc Saving & Credit Co-operative Ltd-batakachaur Branch 4 Baglung Batakachaur 9857634139
Chartare Youva Club Nepal-achatte Branch 4 Baglung Bhimapokhara 1 Achatte 9847664305
Nirdhan Utthan Bank Ltd-galkot Branch 4 Baglung Majuwaphat 9 Harichaur 9845214676
Bishwas Money Transfer Burtibang 4 Baglung Burtibang, Puspalal Chowk, Baglung 994680006/9847726570/9805454990