रकम भुक्तानी लिने स्थानहरू

एभरेष्ट रेमिटको भुक्तानी एजेन्टको सूची (नेपाल भित्र)

नाम प्रान्त जिल्ला ठेगाना सम्पर्क
M/s Muktinath Bikas Bank, Machhapokhari 3 Kathmandu MACHHAPOKHARI 4361667
M/s Muktinath Bikas Bank, Koteshwor 3 Kathmandu KOTESHWOR 14168683
Everest Bank Ltd-sitapaila 3 Kathmandu SITAPAILA, KATHMANDU 01-4671058
M/s Muktinath Bikas Bank, Kuleshwor 3 Kathmandu kuleshwor 14168686
Om Development Bank Ltd-new Road 3 Kathmandu NEW ROAD 9841824065
Om Development Bank Ltd-satdobato 3 Kathmandu SATDOBATO 9841469153
Anywhere 3 Kathmandu ANY WHERE 4443377
Urban Sub Remittance Express Sinamangal Chowk 3 Kathmandu Sinamangal Chowk-9, Kathmandu 01-4371963,9851006915
Shree Om Saving N Credit Co Ltd. Chabahil 3 Kathmandu Chabahil-7 Kathmandu 01-4461648
Sun Shining Sub Remittance Gongabu 3 Kathmandu Gongabu-29, New Buspark, Kathmandu 01-4388912/9804025167