रकम भुक्तानी लिने स्थानहरू

एभरेष्ट रेमिटको भुक्तानी एजेन्टको सूची (नेपाल भित्र)

नाम प्रान्त जिल्ला ठेगाना सम्पर्क
Chand Money Transfer Iriwang 5 Rolpa Iriwang-9 Rolpa 082-625387
New Lek Beshi Money Transfer 5 Rolpa Badachuar -08,Rolpa 086-401077
Deep Jyoti Money Transfer Ghartigau 5 Rolpa Ghartigau Rolpa 082-695148
Janata Bank Nepal Ltd-rolpa Branch 5 Rolpa Liwang-06 086-440308
Syandi Sub Money Transfer Iriwang 5 Rolpa Iriwang-9 Rolpa 9847841518
K.d.k. Computer Institute And Photo Studio 5 Rolpa Near Himalaya Hotel Gharti Gaun 1 086-680072/984796933/9748550200
World Wide Money Transfer Holeri 5 Rolpa Holeri Rolpa
Mahima Money Transfer 5 Rolpa Near Mahendra Campus Holeri 082-695265/9748517029/9748546459/9809835121
New Lake Besi Money Transfer 5 Rolpa Near Peepal Chautara Sulichaur Bazar Mijhing 7 Sulichaur 086-401027/9847951762
New Lake Besi Money Transfer Sewa 5 Rolpa Near Peepal Chautara Sulichaur Bazar Mijhing 1 Sulichaur 086-401027/9847951762