रकम भुक्तानी लिने स्थानहरू

एभरेष्ट रेमिटको भुक्तानी एजेन्टको सूची (नेपाल भित्र)

नाम प्रान्त जिल्ला ठेगाना सम्पर्क
Mahuli Community Development Center 3 Sindhuli Kapilakot Bazar 9743060175/9804703623
Janasewa Saving N Credit Co-operative Ltd 3 Sindhuli Lampantar Chakmake Sindhuli 047-691860/73
Sahakarya Saving And Credit Co-operative Ltd 3 Sindhuli Kamalamai06 047-521026/9844086326
Jeevan Bikas Samaj 3 Sindhuli Ratamata Kamalamai 6 9802793735/9802796225
Shiva Shakti Money Transfer Kapilakot 3 Sindhuli Kapilakot-9 Sindhuli 046-520567/9807646252
Sindhu Saving & Credit Co-operative Ltd 3 Sindhuli Dhurabazar 9844045455
Jeevan Bikas Samaj 3 Sindhuli Dudhauli 8 9802793738/9802796338
Nexux Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Ltd 3 Sindhuli Bhimeshwor3 9844021409
Jeevan Bikas Samaj 3 Sindhuli Bohoretar Mangalbare 2 9802793744/9802796176
Samaya Bachat Tatha Rin Sahakari Sanstha Limited 3 Sindhuli Stall bazar6 9854041012