प्रयोगका शर्तहरू

एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (EBL) यसको कुनै विवेकमा कुनै पनि समय यो वेबसाइट को सामग्री को सही र अपडेट गर्न को लागी यसको अधिकार छ।

EBL ले यो वेबसाइट सामान्य सूचनाको लागि राख्दछ। तपाइँ वेबसाइटमा प्रदर्शित गैर-व्यावसायिक व्यक्तिगत प्रयोगको लागि मात्र डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।

यस वेबसाइटको सामग्री, सम्पूर्ण वा भागमा, मुद्रित, वितरित, प्रसारित, परिमार्जित, प्रदर्शित वा अन्यथा पुन: उत्पन्न गरिने छैन EBL को पहिले लिखित अनुमति बिना।

हुनत वेबसाइटमा सामग्रीको सहीता सुनिश्चित गर्न सावधानी गरिन्छ, तथापि, कुनै फरक भएमा, मुद्रित फारममा EBL द्वारा जारी गरिएको जानकारी सही जानकारीको रूपमा मानिन्छ।

तपाईंको द्वारा देखी कुनै गलत जानकारीको लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।