करोबार सीमा

बिभिन्न करोबार सिमाहरु

नगद काउन्टरबाट भुक्तानी

Rs: १,००,०००

मोबाइल बैंकिंग

प्रति कारोबार: रुपैया: ५०००/-

प्रति दिन: रु १५,०००/-

प्रति महिना रु ५०,०००/-

इन्टरनेट बैंकिंग

प्रति लेनदेन: रु . ५०,०००/-

प्रति दिन: रु . २,००,०००

प्रति महिना रु . ५००,०००/-

एटीएम नगद निकासी – नेपाल

प्रति लेनदेन: १६,०००/-

प्रति दिन: रु . १,००,०००/-

एटीएम नगद निकासी – भारत

प्रति कारोबार: भारु: १०,०००/-

प्रति दिन: भारु: १५,०००/-

POS खरीद सीमा

दैनिक: नेरु: १,००,०००/- (नेपाल)

दैनिक: भारु: १,००,०००/-(भारत)

क्रेडिट कार्ड नगद निकासी

सीमाको २५%