करोबार सीमा

बिभिन्न करोबार सिमाहरु

नगद काउन्टरमा छुट भुक्तानी

Rs: 1,00,000.00

मोबाइल बैंकिंग

प्रति कारोबार: रुपैया: 5000.00

प्रति दिन: रु। 15,000.00

प्रति महिना रु। 50,000.00

इन्टरनेट बैंकिंग

प्रति लेनदेन: 50,000.00

प्रति दिन: रु .00,00.00

प्रति महिना रु। 500,00.00

एटीएम नगद निकासी – नेपाल

प्रति लेनदेन: 16,000.00

प्रति दिन: रु .00,00.00

एटीएम नगद निकासी – भारत

प्रति कारोबार: INR: 10,000.00

प्रति दिन: INR: 15,000.00

POS खरीद सीमा

दैनिक: एनपीआर: 1,00,000.00 (नेपाल)

दैनिक: INR: 1,00,000.00 (भारत)

क्रेडिट कार्ड नगद निकासी

सीमाको 25%