विदेशी मुद्रा

Latest Exchange Rates as on 23/04/2019

मुद्रा एकाइ नगद (खरिद) Dox (खरिद) कागजात (बिक्री)
AUSTRALIAN DOLLAR(AUD) 1 79.84 79.84 80.64
CANADIAN DOLLAR(CAD) 1 82.71 82.71 83.55
SWISS FRANC(CHF) 1 108.77 108.77 109.87
CHINESE RENMINBI(CNY) 1 16.46 16.46 16.63
EURO(EUR) 1 124.19 124.19 125.44
GB POUND(GBP) 1 144.25 144.25 146.07
HONGKONG DOLLAR(HKD) 1 14.08 14.08 14.23
JAPANESE YEN(JPY) 10 9.90 9.90 10.07
SINGAPORE DOLLAR(SGD) 1 81.50 81.50 82.33
THAI BHAT(THB) 1 3.46 3.46 3.50
US DOLLAR(USD) 1 111.00 111.00 111.60
KOREAN WON(KRW) 10 0.96 0.96 0.98
UAE DIRHAM(AED) 1 30.08 30.08 30.38
QATARI RIYAL(QAR) 1 30.35 30.35 30.66
SAUDI RIYAL(SAR) 1 29.46 29.46 29.76
Page updated at: 2019-04-23 19:55:16

यी दरहरू मात्र US $ 5000 / – को बराबर मान्य छन्।

नोट: * कम्तीमा 50 भन्दा कम मान्नको लागि तिनीहरूको सम्बन्धित मुद्राहरूको नगद खरीद दरमा थप 0.50% कटौती गरिनेछ।