क्रेडिट कार्ड सम्बन्धित चार्जहरू

क्रेडिट कार्ड सम्बन्धित सेवा शुल्क

(ए) क्रेडिट सुविधा प्रसोधनको लागि शुल्क

विवरणहरू शुल्क
ढिलो भुक्तान शुल्क नेरू २५०
सीमा शुल्क माथि नेरू ५०० प्रति महिना
स्वत: वेतन विफलता शुल्क नेरू २५०
प्रतिलिपि अधिकार शुल्क नेरू १०० 
सीमा बढाउने शुल्क नेरू २००

(बी) क्रेडिट कार्ड सम्बन्धित सेवा शुल्क

विवरणहरू शुल्क
कार्ड जारी शुल्क नेरू ७५०
कार्ड वार्षिक / नविकरण शुल्क नेरू ७५०
कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क नेरू ७५०
कार्ड पुन: जारी शुल्क नेरू ७५०
पिन पुनः निर्माण शुल्क नेरू १००
विवाद व्यवस्थापन शुल्क भिसा नियम अनुसार

(सी) क्रेडिट कार्ड लेनदेन शुल्क (प्रति लेनदेन)

एटीएम / पीओएस प्रकार नगद अग्रिम शुल्क एटीएम बल। Inq। खरिद गर्नुहोस्
EBL ATM / POS नेरू १५० सुन्य सुन्य
एचबीएल एटीएम / पीओएस नेरू २०० नेरू ५० सुन्य
एससीटी नेटवर्क, नेपाल नेरू २०० नेरू ५० सुन्य
भिषा नेटवर्क, नेपाल नेरू २५० नेरू ५० सुन्य
वीजा नेटवर्क, भारत नेरू ३५० नेरू ५० सुन्य