परिचालन सम्बन्धित सेवा चार्जहरू

आन्तरिक परिचालन विभाग सम्बन्धित सेवा शुल्कहरु

क्रम सं. व्यहोरा विवरणहरू शुल्क
विद्युतीय चेक राफसाफ (ECC) रु. २०००००/- सम्म सुन्य
रु. २०००००/- देखि माथि रु. २५/- प्रति चेक
विदेशी मुद्राको चेक रु .२५/- प्रति चेक
एक्सप्रेस सेसन रु. १५०/- प्रति चेक
लेट प्रेजेन्ट् रु. २५०/- प्रति चेक
चेक फिर्ता रु. २५०/- प्रति चेक
(यदि कुनै एभरेष्ट बैंकको चेक “खातामा रकम अपुग छ” भन्ने कारण सहित फिर्ता हुन्छ भने )
ड्राफ्ट सुविधा ने. रु. ड्राफ्ट सुविधा ०.१०% अथवा न्यूनतम रु. १०० /-
भा. रु. ड्राफ्ट ०.१०% अथवा न्यूनतम रु. १०० /-
विदेशी मुद्राको ड्राफ्ट ०.२५ % अथवा न्यूनतम रु. ३५०/-
ड्राफ्ट रद्द गरेको रु. १०० /- प्रति ड्राफ्ट
ड्राफ्ट (प्रतिलिपी) रु. ५०० /- प्रति ड्राफ्ट
ड्राफ्टको पुनरुत्थान रु. १०० /- प्रति ड्राफ्ट (अर्धवार्षिक रुपमा)
ड्राफ्ट भुक्तानी रोक्का आदेश रु. १०० /- प्रति ड्राफ्ट –एउटा मात्र ड्राफ्टको लागि रु.२०० /- प्रति ड्राफ्ट, यदि एक भन्दा धेरै ड्राफ्ट छन् भने+ swift charge  चाहिएको खण्डमा)
3 स्पीड रेमिट बचत खाता / चल्ती खातावालको लागि

अधिविकर्ष खाता /कर्जा खाता वालको लागि

०.४० % अथवा न्यूनतम रु.४००

 

०.२० % अथवा न्यूनतम रु.२००

4 RTGS बचत खाता / चल्ती खातावालको लागि

अधिविकर्ष खाता÷कर्जा खाता वालको लागि

०.४० % अथवा न्यूनतम रु.४०० + (रु.३००/- RTGS Charge)

 

०.२० % अथवा न्यूनतम रु.२०० +(RTGS Charge)

 

5 Banker’s cheque/Pay Order जारी गरेको रु. ५००/- मात्र
रद्द गरेको रु. ५००/- मात्र
6 एबीबीएस ABBS (अन्तर शाखा शुल्क) रु. २.०० लाखसम्म निशुल्क (प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा)

अन्यको लागि ०.१% अथवा न्यूनतम रु.१५०/- जुनचाहि धेरै हुन्छ ।

7  स्विफ्ट मार्फत टि टि (TT) शुल्क भा. रु. ०.२० % अथवा न्यूनतम रु.१०० + स्विफ्ट चार्ज
विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्राको ड्राफ्ट शुल्क अनुसार + स्विफ्ट चार्ज
8 स्विफ्ट शुल्क रु. ९००/-
9 बैंक खाता बिबरण  (पहिलो समय) / अडिट उद्देश्यको विवरण सुन्य
 (Duplicate) खाता बिबरण
चल्ती / कल / ओडी रु. ५० प्रति पृष्ठ
बचत रु. १०  प्रति पृष्ठ 
10 खाता बन्द शुल्कहरू बचत रु. ३००/ – खाता खोलेको ६ महिना भित्र बन्द गरेमा
सुन्य – खाता खोलेको ६ महिना पछि बन्द गरेमा
चल्ती रु. ५०० / – खाता खोलेको ६ महिना भित्र बन्द गरेमा
सुन्य – खाता खोलेको ६ महिना पछि बन्द गरेमा
11 खाताको बैलेंस प्रमाणपत्र: १ महिना सम्म करोबार भएमा रु. १५०० / –
१ महिना भन्दा बढी समय सम्म करोबार भएमा रु. १००० / –
संस्थाहरूको लागि नि: शुल्क (व्यक्तिका अलावा) एक पटक चौथाई एक पटक अडिट उद्देश्यको लागि
12 Standing Instruction प्रारम्भिक सूचना को लागी रु. २०० /- र रु. ५० हरेक करोबार  को लागी
13 गूड फर पेमेन्ट कर तथा भन्सार कार्यालय प्रति चेक्: रु. ५०० /-
अन्य रु. २००० /-  ( रु १०.०० लाख रुपैया सम्म )
रु. ५००० /- ( रु १०.०० लाख र माथि को लागि )
14 लकर भाडा ( वार्षिक) रु. २२५० /-  देखी रु. ७००० /- सम्म
15 चेक बुकको प्रतिस्थापन (Replacement) (हराएको) प्रति करोबार रु. ५०० /-
चेक रोक्का Stop Payment (Cheque) प्रति चेक्: रु. १०० /- (अधिक्तम् रु. ५०० प्रति करोबार)
16 Un-collected Cheque book निबेदन गरेको एक महिना सम्म लिन नआएमा
रु.५० प्रति चेक् बुक अनुरोध
17 Un-collected Debit Card निबेदन गरेको एक महिना सम्म लिन नआएमा रु. १०० प्रति काड अनुरोध
18 SWIFT MT 103 आप्रवाह Rs.150.00 per message for account credit in NRS
19 IPS शुल्क                     आप्रवाह विप्रवाह
शुल्कहरू रु ५००० /- सम्म नि:शुल्क नि: शुल्क
रु ५००० /- देखी रु. २,५०,०००/- सम्म २५ १०
रु २,५०,००० /- देखी  रु. ५,००,०००/- सम्म २५ २५
रु ५,००,०००/- लाख र माथि २५ १००
बिदेसी मुद्रा करोबर १०० १००
20 IPS अन्य शुल्कहरू रद्द / फिर्ता शुल्क रु.२००/-
Roll over शुल्क रु.२००/- 
Auto Rejection शुल्क रु.४००/-
Archieve शुल्क रु. ५००/- प्रति करोबार
Creditor listing शुल्क रु. १२०००- प्रति बर्ष
21 मुद्धति खाता का शुल्कहरू (Premature/Cancellation) मुद्धति  / रिकरिङ्ग खाता मुद्धतिको दर भन्दा २ % कम 

(विवरणहरूको लागि कृपया नजिकैको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्)

22 चेक / बिलहरूको संकलन:

(Outward)

नेपाल बाहिर रु ०.१५% वा न्यूनतम रु ५०० + कूरियर शुल्क
नेपाल भित्र रु ०.१५% वा न्यूनतम रु २५० + कूरियर शुल्क
23 चेक / बिलहरूको संकलन:

(Inward)

भित्रका वृत्तचित्र संग्रह (एलसी अन्तर्गत छैन) रु ०.१५% वा न्यूनतम रु ५०० प्रति सेट + कूरियर चार्ज
दस्तावेजहरू भुक्तानीबाट मुक्त भए न्यूनतम रु १०००/-
कागजातहरू अनपेड / अस्वीकृत फर्काईयो न्यूनतम रु १०००/-
24 एस एम एस (SMS) अलर्ट Subscription शुल्क रु. १५०/-
वार्षिक शुल्क रु. १५०/-