सेवा शुल्कहरू

आन्तरिक परिचालन विभाग सम्बन्धित सेवा शुल्कहरु

क्रम सं. व्यहोरा विवरणहरू शुल्क
विद्युतीय चेक राफसाफ (ECC) रु. २०००००/- सम्म सुन्य
रु. २०००००/- देखि माथि रु. २५/- प्रति चेक
विदेशी मुद्राको चेक रु .२५/- प्रति चेक
एक्सप्रेस सेसन रु. १५०/- प्रति चेक
लेट प्रेजेन्ट् रु. २५०/- प्रति चेक
चेक फिर्ता रु. २५०/- प्रति चेक
(यदि कुनै एभरेष्ट बैंकको चेक “खातामा रकम अपुग छ” भन्ने कारण सहित फिर्ता हुन्छ भने )
ड्राफ्ट सुविधा ने. रु. ड्राफ्ट सुविधा ०.१०% अथवा न्यूनतम रु. १०० /-
भा. रु. ड्राफ्ट ०.१०% अथवा न्यूनतम रु. १०० /-
विदेशी मुद्राको ड्राफ्ट ०.२५ % अथवा न्यूनतम रु. ३५०/-
ड्राफ्ट रद्द गरेको रु. १०० /- प्रति ड्राफ्ट
ड्राफ्ट (प्रतिलिपी) रु. ५०० /- प्रति ड्राफ्ट
ड्राफ्टको पुनरुत्थान रु. १०० /- प्रति ड्राफ्ट (अर्धवार्षिक रुपमा)
ड्राफ्ट भुक्तानी रोक्का आदेश रु. १०० /- प्रति ड्राफ्ट –एउटा मात्र ड्राफ्टको लागि रु.२०० /- प्रति ड्राफ्ट, यदि एक भन्दा धेरै ड्राफ्ट छन् भने+ swift charge  चाहिएको खण्डमा)
3 स्पीड रेमिट बचत खाता / चल्ती खातावालको लागि

अधिविकर्ष खाता /कर्जा खाता वालको लागि

०.४० % अथवा न्यूनतम रु.४००

 

०.२० % अथवा न्यूनतम रु.२००

4 RTGS बचत खाता / चल्ती खातावालको लागि

अधिविकर्ष खाता÷कर्जा खाता वालको लागि

०.४० % अथवा न्यूनतम रु.४०० + (रु.३००/- RTGS Charge)

 

०.२० % अथवा न्यूनतम रु.२०० +(RTGS Charge)

 

5 Banker’s cheque/Pay Order जारी गरेको रु. ५००/- मात्र
रद्द गरेको रु. ५००/- मात्र
6 एबीबीएस ABBS (अन्तर शाखा शुल्क) रु. २.०० लाखसम्म निशुल्क (प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा)

अन्यको लागि ०.१% अथवा न्यूनतम रु.१५०/- जुनचाहि धेरै हुन्छ ।

7  स्विफ्ट मार्फत टि टि (TT) शुल्क भा. रु. ०.२० % अथवा न्यूनतम रु.१०० + स्विफ्ट चार्ज
विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्राको ड्राफ्ट शुल्क अनुसार + स्विफ्ट चार्ज
8 स्विफ्ट शुल्क रु. ९००/-
9 बैंक खाता बिबरण  (पहिलो समय) / अडिट उद्देश्यको विवरण सुन्य
 (Duplicate) खाता बिबरण
चल्ती / कल / ओडी रु. ५० प्रति पृष्ठ
बचत रु. १०  प्रति पृष्ठ 
10 खाता बन्द शुल्कहरू बचत रु. ३००/ – खाता खोलेको ६ महिना भित्र बन्द गरेमा
सुन्य – खाता खोलेको ६ महिना पछि बन्द गरेमा
चल्ती रु. ५०० / – खाता खोलेको ६ महिना भित्र बन्द गरेमा
सुन्य – खाता खोलेको ६ महिना पछि बन्द गरेमा
11 खाताको बैलेंस प्रमाणपत्र: १ महिना सम्म करोबार भएमा रु. १५०० / –
१ महिना भन्दा बढी समय सम्म करोबार भएमा रु. १००० / –
संस्थाहरूको लागि नि: शुल्क (व्यक्तिका अलावा) एक पटक चौथाई एक पटक अडिट उद्देश्यको लागि
12 Standing Instruction प्रारम्भिक सूचना को लागी रु. २०० /- र रु. ५० हरेक करोबार  को लागी
13 गूड फर पेमेन्ट कर तथा भन्सार कार्यालय प्रति चेक्: रु. ५०० /-
अन्य रु. २००० /-  ( रु १०.०० लाख रुपैया सम्म )
रु. ५००० /- ( रु १०.०० लाख र माथि को लागि )
14 लकर भाडा ( वार्षिक) रु. २२५० /-  देखी रु. ७००० /- सम्म
15 चेक बुकको प्रतिस्थापन (Replacement) (हराएको) प्रति करोबार रु. ५०० /-
चेक रोक्का Stop Payment (Cheque) प्रति चेक्: रु. १०० /- (अधिक्तम् रु. ५०० प्रति करोबार)
16 Un-collected Cheque book निबेदन गरेको एक महिना सम्म लिन नआएमा
रु.५० प्रति चेक् बुक अनुरोध
17 Un-collected Debit Card निबेदन गरेको एक महिना सम्म लिन नआएमा रु. १०० प्रति काड अनुरोध
18 SWIFT MT 103 आप्रवाह Rs.150.00 per message for account credit in NRS
19 IPS शुल्क                     आप्रवाह विप्रवाह
शुल्कहरू रु ५००० /- सम्म नि:शुल्क नि: शुल्क
रु ५००० /- देखी रु. २,५०,०००/- सम्म २५ १०
रु २,५०,००० /- देखी  रु. ५,००,०००/- सम्म २५ २५
रु ५,००,०००/- लाख र माथि २५ १००
बिदेसी मुद्रा करोबर १०० १००
20 IPS अन्य शुल्कहरू रद्द / फिर्ता शुल्क रु.२००/-
Roll over शुल्क रु.२००/- 
Auto Rejection शुल्क रु.४००/-
Archieve शुल्क रु. ५००/- प्रति करोबार
Creditor listing शुल्क रु. १२०००- प्रति बर्ष
21 मुद्धति खाता का शुल्कहरू (Premature/Cancellation) मुद्धति  / रिकरिङ्ग खाता मुद्धतिको दर भन्दा २ % कम 

(विवरणहरूको लागि कृपया नजिकैको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्)

22 चेक / बिलहरूको संकलन:

(Outward)

नेपाल बाहिर रु ०.१५% वा न्यूनतम रु ५०० + कूरियर शुल्क
नेपाल भित्र रु ०.१५% वा न्यूनतम रु २५० + कूरियर शुल्क
23 चेक / बिलहरूको संकलन:

(Inward)

भित्रका वृत्तचित्र संग्रह (एलसी अन्तर्गत छैन) रु ०.१५% वा न्यूनतम रु ५०० प्रति सेट + कूरियर चार्ज
दस्तावेजहरू भुक्तानीबाट मुक्त भए न्यूनतम रु १०००/-
कागजातहरू अनपेड / अस्वीकृत फर्काईयो न्यूनतम रु १०००/-
24 एस एम एस (SMS) अलर्ट Subscription शुल्क रु. १५०/-
वार्षिक शुल्क रु. १५०/-

एटीएम / डेबिट कार्ड सम्बन्धित चार्जहरू

सी. नम्बर पार्टनरहरू एससीटी कार्ड भिसा कार्ड
1 एटीएम कार्ड वार्षिक शुल्क शुन्य शुन्य
2 एटीएम कार्ड जारी शुल्क रु. २५० प्रति कार्ड रु. २५० प्रति कार्ड
3 एटीएम कार्ड समाप्ति पछि नवीकरण शुल्क रु. २५० प्रति कार्ड रु. २५० प्रति कार्ड
4 एटीएम पुनः पिन जारी शुल्क रु १०० प्रति पुन: पिन रु १०० प्रति पुन: पिन
5 हराएको / क्षतिपूर्ति विरुद्ध ATM कार्ड प्रतिस्थापन रु २५०प्रति कार्ड रु २५० प्रति कार्ड
6 एटीएम लेनदेन शुल्क (वार्षिक आधारमा) रु २५० प्रति कार्ड रु २५० प्रति कार्ड
7 EBL ATM डेबिट कार्डहरू अन्य SCT एटीएमहरूमा प्रयोग गरियो रु .30 प्रति लेनदेनरु .3 प्रति बैलेंस अन्वेषण रु .30 प्रति लेनदेनरु .5 प्रति बैलेंस अन्वेषण
8 भिषा नेटवर्क एटीएम, नेपालमा EBL एटीएम डेबिट कार्डहरू प्रयोग गरियो रु .५० प्रति लेनदेनरु .5 प्रति बैलेंस अन्वेषण रु .५० प्रति लेनदेनरु .2 प्रति बैलेंस अन्वेषण
9 पीएनबी / भिसा एटीएम टर्मिनलमा कैश फिर्ता प्रति ५० % प्रति लेनदेन रु . प्रति बैलेंस अन्वेषण
(केवल पीएनबी एटीएमहरूमा)
प्रति २५% प्रति लेनदेनरु .2 प्रति बैलेंस अन्वेषण

कर्जा समबन्धि सेवा शूल्कहरु

सी. नम्बर बिबरण विविध सेवा शुल्क
चालूपूंजी प्रकृतिका कर्जाहरु

गैरकोषमा आधारित कर्जाहरु

रु ५  करोड सम्म
रु ५  करोड भन्दा  माथि
०.७५ % (कर्जा रकमको)
०.५० % (कर्जा रकमको)

कोषमा आधारित सिमा को ०.२० %
चालूपूंजी प्रकृतिका कर्जाहरु नविकरण शूल्क कोषमा आधारित सिमा को ०.२० %  वा

रु ५०००.०० 

अल्पकालिन कर्जा (Adhoc) क्रम संख्या १ को ०.२५ % ले वा न्युनतम रु ज्ञछण्ण्.ण्ण्
कोषमा आधारित सिमा रु ज्ञण्.ण्ण् लाख र गैरकोषमा आधारित सिमा रु द्दण्.ण्ण् लाख सम्मको रु १५०००.०० मात्र
सिमा बृधी शूल्क कर्जाको सिमा बृधी भएमा बृधी भएको रकममा क्रम संख्या १ मा उल्लेख भए अनूसार र बांकीमा नविकरण शूल्क मात्र
सहवित्तीयकरण कर्जा सहवित्तीयकरणमा सहभागी भएका बैंकको सहमती बमोजिम
आवधिक कर्जा(खुद्रा कर्जा बाहेक) रु ५  करोड सम्म
रु ५  करोड भन्दा  माथि
०.७५ % (कर्जा रकमको)
०.५० % (कर्जा रकमको)
अवधि ऋण (खुद्रा कर्जा अन्तर्गत)
आवास / गृह equity कर्जा रु १ करोड सम्म
रु १ करोड भन्दा  माथि
१.०० % (कर्जा रकमको)
०.५० % (कर्जा रकमको)
सवारी साधन र हायर पर्चेज कर्जा रु ५० लाख सम्म
रु ५० लाख भन्दा  माथि
०. ७५ % (कर्जा रकमको)
०. ५० % (कर्जा रकमको)
मोटर साइकल कर्जा रु ५ लाख सम्म
रु ५ लाख भन्दा  माथि
१.०० % (कर्जा रकमको)
०.७५ % (कर्जा रकमको)
सैक्षिक कर्जा रु ५० लाख सम्म
रु ५० लाख भन्दा  माथि
१.०० % (कर्जा रकमको)
०.७५ % (कर्जा रकमको)
शेयर कर्जा रु १ करोड सम्म
रु १ करोड भन्दा  माथि
०. ७५ % (कर्जा रकमको)
०. ५० % (कर्जा रकमको)
अन्य रिटेल कर्जा ( धितो कर्जा ओभरड्रफ्ट र आवधिक कर्जा धितो विनाको हायर पर्चेज कर्जा, आदि) रु १ करोड सम्म
रु १ करोड भन्दा  माथि
१.०० % (कर्जा रकमको)
०.७५ % (कर्जा रकमको)
विपन्न वर्ग कर्जा  

 

०.१० % वा (रु ५००.०० अधिकतम रु ५०००.००)
तरल सम्पतीको सूरक्षण्मा प्रवाह गरिने कर्जा
(मुद्धति रसिद, सरकारी ऋण पत्र/रष्ट्र बचत पत्र, निवृत्तीभरण कर्जा)
शुन्य
११ अग्रिम भूक्तानी शूल्क आफनै स्रोतबाट भूक्तानी भएमा बांकी कर्जाको ०.७५% ले कर्जा सिमा रु ५०.०० लाख भन्दा कम भएमा अग्रिम भूक्तानी शूल्क लाग्ने छैन
१२ प्रतिबद्धता शुल्क अधिविकर्ष धितो कर्जा लगायत सम्पुर्ण कोषमा आधारित चालूपूंजी प्रकृतिका कर्जाहरु औसत उपभोग सिमा ५०% भन्दा कम – ०.५०% प्रति वर्ष
औसत उपभोग सिमा ५०% भन्दा बढी ७०% भन्दा कम – ०.२५% प्रति वर्ष
औसत उपभोग सिमा ७०% भन्दा बढी – ०.००% प्रति वर्ष
१३ निधारित शूल्क भन्दा बाहेकका शूल्कहरु जस्तै – हूलाक, संचार, परार्मश, आदि लगत शूल्क मात्र

क्रेडिट कार्ड सम्बन्धित सेवा शुल्क

(ए) क्रेडिट सुविधा प्रसोधनको लागि शुल्क

विवरणहरू शुल्क
ढिलो भुक्तान शुल्क नेरू २५०
सीमा शुल्क माथि नेरू ५०० प्रति महिना
स्वत: वेतन विफलता शुल्क नेरू २५०
प्रतिलिपि अधिकार शुल्क नेरू १०० 
सीमा बढाउने शुल्क नेरू २००

(बी) क्रेडिट कार्ड सम्बन्धित सेवा शुल्क

विवरणहरू शुल्क
कार्ड जारी शुल्क नेरू ७५०
कार्ड वार्षिक / नविकरण शुल्क नेरू ७५०
कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क नेरू ७५०
कार्ड पुन: जारी शुल्क नेरू ७५०
पिन पुनः निर्माण शुल्क नेरू १००
विवाद व्यवस्थापन शुल्क भिसा नियम अनुसार

(सी) क्रेडिट कार्ड लेनदेन शुल्क (प्रति लेनदेन)

एटीएम / पीओएस प्रकार नगद अग्रिम शुल्क एटीएम बल। Inq। खरिद गर्नुहोस्
EBL ATM / POS नेरू १५० सुन्य सुन्य
एचबीएल एटीएम / पीओएस नेरू २०० नेरू ५० सुन्य
एससीटी नेटवर्क, नेपाल नेरू २०० नेरू ५० सुन्य
भिषा नेटवर्क, नेपाल नेरू २५० नेरू ५० सुन्य
वीजा नेटवर्क, भारत नेरू ३५० नेरू ५० सुन्य