बैंकिङ समय

सामान्य बैंकिङ समय


बाट लाई
आइतबारदेखि बृहस्पति 10:00 AM 4:00 PM
शुक्रबार 10:00 AM 1:00 अपराह्न


365 दिन बैंकिंग / छुट्टी काउन्टर

नयाँ सडक शाखा 10:30 AM 1:30 PM
नयाँ ब्यानेश्वर को शाखा 11:30 AM 2:30 अपराह्न


शाम काउन्टर

नियमित अनुसूची बाट लाई
आइतबारदेखि बृहस्पति 04:00 PM 06:00 PM
शुक्रबार 01:00 PM 04:30 PM
शीतकालीन समय तालिका बाट लाई
आइतबारदेखि बृहस्पति 04:00 PM 05:30 PM
शुक्रबार 01:00 PM 04:30 PM

शीतकालीन समय तालिकाबाट सेर्तिक (नोभेम्बर) देखि मध्य मध्य सम्म (जनवरी) सम्म सुरु हुन्छ।

शाम काउन्टर सेवाहरू निम्न शाखाहरूबाट प्रस्तावित छन्:

नयाँ-ब्यानेश्वर, नयाँ-रोड, पलाचोक, लामामपेट, बटवाल, बिरगञ्ज, विराटनगर, नारायण्टत, धंगडी, नेपालगञ्ज, जनकपुर।

* बैंकको नीति अनुसार सीमित रकम र निकासी सेवाहरू 365 दिन बैंकिङ र शाम काउन्टरहरूको समयमा उपलब्ध छन्।