सम्पर्क

ग्राहक सेवा केन्द्र

कर्पोरेट कार्यालय

 • ईबीएल हाउस, लाजिम्पाट, पोस्ट बक्स १३३८४ काठमाडौं, नेपाल
 • टेलिफोन: 01-4443377
 • फ्य क्स : 01-4443160
 • ईमेल: [email protected]
 • स्विफ्ट: EVBLNPKA
नोट: यो इमेल आईडी पत्राचारको लागि वित्तीय विषयहरू बाहेकका लागि हो। अनुवाद गर्नुहोस्

प्रतिनिधि कार्यालय, नयाँ दिल्ली

 • ठेगाना: प्रतिनिधि कार्यालय,  ९औं तल्ला, अन्तरिक्ष भवन,  के.जी. मार्ग, नयाँदिल्ली – ११०००१,  भारत
 • फोन: 0091-11-23710327
 • फ्य क्स 0091-11-23710326
 • ईमेल: [email protected]

सूचना अधिकारी

 • नाम : श्री. केशब राज पौडेल
 • पद : सहायक महाप्रबन्धक
 • सम्पर्क : 01-4443377
 • ईमेल: [email protected]

गुनासो सुनुवाइ अधिकारी

 • नाम : श्री. राजीव जैन्
 • पद : नायब महाप्रबन्धक
 • सम्पर्क : 01-4443377
 • ईमेल: [email protected]