सम्पर्क

ग्राहक सेवा केन्द्र

कर्पोरेट कार्यालय

 • ईबीएल हाउस, लिमिमपेट, पीओ बक्स 13384 काठमांडू, नेपाल
 • टेलिफोन: 01-4443377
 • फ्य क्स : 01-4443160
 • ईमेल: [email protected]
 • स्वी फ़ त : EVBLNPKA
नोट: यो इमेल आईडी पत्राचारको लागि वित्तीय विषयहरू बाहेकका लागि हो। अनुवाद गर्नुहोस्

प्रतिनिधि कार्यालय, नयाँ दिल्ली

 • ठेगाना: 911, एंट्रिक भवन (9 औं तल), के.जी. मार्ग, नयाँ दिल्ली, भारत - 110001
 • फोन: 0091-11-23710327
 • फ्य क्स 0091-11-23710326
 • ईमेल: [email protected]

सूचना अधिकारी

 • नाम : Mr. Keshab Raj Paudel
 • पद : सहायक महाप्रबन्धक
 • सम्पर्क : 01-4443377
 • ईमेल: [email protected]

समस्या तथा गुनसो अधिकारी

 • नाम : Mr. Rajeev Jain
 • पद : समस्या तथा गुनसो अधिकारी
 • सम्पर्क : 01-4443377
 • ईमेल: [email protected]