सम्पर्क

ग्राहक सेवा केन्द्र

कर्पोरेट कार्यालय

 • ईबीएल हाउस, लाजिम्पाट, पी ओ बक्स १३३८४ काठमाडौं, नेपाल
 • टेलिफोन: ०१-४४४३३७७
 • फ्य क्स : ०१-४४४३१६०
 • ईमेल: [email protected]
 • स्वी फ़ त : EVBLNPKA
नोट: यो इमेल आईडी पत्राचारको लागि वित्तीय विषयहरू बाहेकका लागि हो। अनुवाद गर्नुहोस्

प्रतिनिधि कार्यालय, नयाँ दिल्ली

 • ठेगाना: ९११- एंट्रिक भवन (९ औं तल), के.जी. मार्ग, नयाँ दिल्ली, भारत -११०००१
 • फोन: ००९१-११-२३७१०३२७
 • फ्य क्स ००९१-११-२३७१०३२६
 • ईमेल: [email protected]

सूचना अधिकारी

 • नाम : श्री. केशब राज पौडेल
 • पद : सहायक महाप्रबन्धक
 • सम्पर्क : ०१-४४४३३७७
 • ईमेल: [email protected]

समस्या तथा गुनसो अधिकारी

 • नाम : श्री. राजीव जैन्
 • पद : समस्या तथा गुनसो अधिकारी
 • सम्पर्क : ०१-४४४३३७७
 • ईमेल: [email protected]